Рушникосушарки від виробника

Пн. - Пт.

9.00-18.00

Пн. - Пт.

9.00-18.00

Рушникосушарки від виробника

Кошик

Публічний договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю, продаж та доставку товарів 

Цей договір між ТОВ «Аквакомфорт», надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернету-сайту, надалі - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання і доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання і доставки товарів через інтернет-сайт  https://aquacomfort.kiev.ua Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в справжній Оферті, включаючи всі Застосування. 
 1.2. Замовлення – вирішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернеті-магазині і доручення на придбання і доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
2.1. Приведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернету-магазина https://aquacomfort.kiev.ua будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Вказаний договір є публічним, тобто згідно із статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Згідно із статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення і підтвердження замовлення.   
2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов справжньої пропозиції (оферти).
2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: 
 
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами справжньої пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку і передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні відносно збору, обробки і передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Окрім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про  захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцеві з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для здобуття рахунків, актів і інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без яких- небудь додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки  персональних даних. Об'єм прав Замовника, як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину. 
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. 
3.3. У випадку зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.
 3.4. Покупець має право підтвердити або аннулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення. 
3.5. Зміна Продавцем ціны на оплачений Покупцем Товар не допускається. 
3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупця при оформленні замовлення Оператором. 
3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту вступу Продавцеві грошових коштів. 
3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар виробляються способами, вказаними на сайті інтернету-магазина в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА ТОВАРУ».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону: +38 044 592 90 94, +38 050 324 40 16, +38 099 239 79 62 або через сервіс сайту Інтернет-магазину www.aquacomfort.kiev.ua 
4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію: 
4.2.1. прізвище, і'мя, по-батькові Покупця; 
4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар; 
4.2.3. адреса електронної пошти; 
4.2.4. контактний телефон. 
4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна вибраного Покупцем Товару вказуються в корзині Покупця на сайті Інтернет-магазину. 
4.4. Якщо Продавцеві необхідна додаткова інформація, він має право запитати її у Покупця. В разі не надання необхідній інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві при покупці товарів інтернеті-маркеті.
4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. справжньої Оферти) Покупець зобов'язався надати інформацію, вказану в п. 4.2. справжньої Оферти.
4.6. Прийняття Покупцем умов справжньої Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних до реєстраційної форми на сайті інтернету-магазина або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.
4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається поміщеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернету-магазина або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, підтверджуючого оплату Товару.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ
5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернету-маркету у момент оформлення покупки.
5.2. Самовивіз товару: 
5.2.1. Після формування заявки покупець може виробити розрахунок і отримати свій товар за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців,1 з 09.00 до 17.00 в будні.
5.2.2. Право власності і ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту здобуття товару дорогою і підписання Сторонами товарного чека і замовлення (і доручення на придбання і доставку товару) на доставку.
5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет - маркету згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника). 
 
5.4. При здобутті товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
5.5. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
 6.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливий у випадку, якщо збережені його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, підтверджуючий факт покупки і умови замовлення вказаного товару.
6.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-певні властивості, якщо вказаний товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри і інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-певні властивості, є відмінність розмірів товару і інших характеристик, що вказані в інтернеті-магазині.
6.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом і цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».   
6.5. При відмові Покупця від непідакцизного товару належної якості Продавець повертає грошові кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається
6.6. Возврат суммы, указанной в п.6.5. осуществляется одновременно с возвратом товара. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцеві унаслідок неналежного використання Товарів, заздалегідь замовлених на Сервісі aquacomfort.kiev.ua і придбаних у Продавця. 
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа і інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ:
ТОВ «Аквакомфорт»
Адреса: 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців,1
ЄДРПОУ 37893069
Платник ПДВ на загальних підставах
св-во №200051843 
ІПН 378930610290
р/р 26005060860913
в ПАТ КБ « Приватбанк» м Київ
МФО 321842

 

 

BACK TO TOP